03-613-8002 / 052-343-8206
כתובתינו - מוצא 1 תל אביב (לשים בוויז ל

בידוריות למכירה


הבידוריות הכי טובות במחירים הכי טובים !

{"40910854b.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"40910854b (1).jpg":{"Alt":"בידורית לקניה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"4dc27bf82dc708f111ed3915900f2948~1.jpg":{"Alt":"בידורית לקניה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

בידורית HYUNDAI S02B

בידורית HYUNDAI S02B בידורית לקניה
5 5 (2)
150.00 to 180.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית HYUNDAI S02B - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית HYUNDAI S02B כחולה
בידורית HYUNDAI S02B כחולה
₪180.00 ₪150.00
{"f678206a19c82e706bd8c5318916bb2e~1.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"f678206a19c82e706bd8c5318916bb2e~1 (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית PRO AUDIO AS-50

בידורית PRO AUDIO AS-50
3+ נקנו
5 5 (2)
299.00 to 400.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית PRO AUDIO AS-50 - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית PRO AUDIO AS-50
בידורית PRO AUDIO AS-50
₪400.00 ₪299.00
{"LOCA Q8.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"LOCA Q8 (1).jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"LOCA Q8 d.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"}}

בידורית LOCA דגם Q8A

בידורית LOCA דגם Q8A בידוריות למכירה , מכירת בידוריות
3.5 3.5 (2)
649.00 to 811.25 from 8 sellers Sellers:
בידורית LOCA דגם Q8A - by Jan 01, 1970
3.5/ 3.5stars
בידורית LOCA דגם Q8A
בידורית LOCA דגם Q8A
₪811.25 ₪649.00
{"LOCA C-6T(1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"LOCA C-6T.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"LOCA C-6T MIC.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

בידורית LOCA דגם CTU6

בידורית LOCA דגם CTU6 בידוריות למכירה
1+ נקנו
4 4 (2)
700.00 to 875.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית LOCA דגם CTU6 - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
בידורית LOCA דגם CTU6
בידורית LOCA דגם CTU6
₪875.00 ₪700.00
{"2984280e5c9cd540c9148f75e99b9168.png":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"portoble MS-PRO (2).jpg":{"Alt":"השכרת בידורית , בידורית להשכרה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"},"portoble MS-PRO (3).jpg":{"Alt":"השכרת בידורית , בידורית להשכרה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"},"portoble MS-PRO (5).jpg":{"Alt":"השכרת בידורית , בידורית להשכרה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"},"portoble MS-PRO (4).jpg":{"Alt":"קניית בידורית , בידורית למכירה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"portoble MS-PRO (6).jpg":{"Alt":"קניית בידורית , בידורית למכירה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"portoble MS-PRO (1).jpg":{"Alt":"קניית בידורית , בידורית למכירה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית MS6A 8 AS-200

בידורית MS6A 8 AS-200 קניית בידורית , בידורית למכירה
5 5 (1)
700.00 to 875.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית MS6A 8 AS-200 - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית MS6A 8 AS-200
בידורית MS6A 8 AS-200
₪875.00 ₪700.00
{"d175413967b3bf6e1d7a61a556226559.png":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"portoble speaker (2).jpg":{"Alt":"בידורית DPF 297","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"portoble speaker 1.jpg":{"Alt":"בידורית DPF 297","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"portoble speaker.jpg":{"Alt":"בידורית DPF 297","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"d175413967b3bf6e1d7a61a556226559 (1).png":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"}}

בידורית DPF 297

בידורית DPF 297 בידורית DPF 297
2+ נקנו
5 5 (2)
890.00 to 1112.50 from 8 sellers Sellers:
בידורית DPF 297 - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
₪1,112.50 ₪890.00
{"a07d122e267c53e2e3214201526cfaca.png":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"PRO-10-B.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"PRO-10.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"PRO-10-a.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"PRO-10 PROAUDIO.png":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית PROAUDIO דגם PRO-10

בידורית PROAUDIO דגם PRO-10
4 4 (1)
900.00 to 1125.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית PROAUDIO דגם PRO-10 - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
בידורית PROAUDIO דגם PRO-10
בידורית PROAUDIO דגם PRO-10
₪1,125.00 ₪900.00
{"1890a640137861f6eb27c9067d607867.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"1890a640137861f6eb27c9067d607867 (1).jpg":{"Alt":"בידורית S-400","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"fd7956704f0849f3cfb8cbd47e5b9e9f.jpg":{"Alt":"בידורית S-400","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

בידורית S-400

בידורית S-400 בידורית S-400
34+ נקנו
930.00 to 1162.50 from 8 sellers Sellers:
בידורית S-400 - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
בדירורית רמקול חזקה במיוחד
בדירורית רמקול חזקה במיוחד
₪1,162.50 ₪930.00
{"a84051f973a96ea4102fbcac0574984c.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"1s-350-proxima.jpg":{"Alt":"בידורית S-350 למכירה , קניית בידורית S-350","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"s-350 3.jpg":{"Alt":"בידורית S-350 למכירה , קניית בידורית S-350","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"S350-PROXIMA 1.jpg":{"Alt":"בידורית S-350 למכירה , קניית בידורית S-350","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

בידורית PROXIMA S-350 לקניה

בידורית PROXIMA S-350 לקניה בידורית S-350 למכירה , קניית בידורית S-350
12+ נקנו
5 5 (3)
998.00 to 1100.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית PROXIMA S-350 לקניה - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
₪1,100.00 ₪998.00
{"הפורמטים1984.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"הפורמטים1984b.jpg":{"Alt":"בידורית S-505 PROXIMA","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"הפורמטים1984a.jpg":{"Alt":"בידורית S-505 PROXIMA","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"הפורמטים1984 (1).jpg":{"Alt":"בידורית S-505 PROXIMA","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית S-505 PROXIMA

בידורית S-505 PROXIMA בידורית S-505 PROXIMA
5+ נקנו
1199.00 to 1400.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית S-505 PROXIMA - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
505 וואט עוצמתי בטירוך!!!
505 וואט עוצמתי בטירוך!!!
₪1,400.00 ₪1,199.00
{"1b0fe9999a53c2863d772bdb52cc112d~1.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"1b0fe9999a53c2863d772bdb52cc112d~1 (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית F-17 למכירה

בידורית F-17 למכירה
5 5 (3)
1199.00 to 1350.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית F-17 למכירה - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית F-17 למכירה
בידורית F-17 למכירה
₪1,350.00 ₪1,199.00
{"2d983309ad9987bea24819c55f33930e.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"2d983309ad9987bea24819c55f33930e (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית Q-10A DVD

בידורית Q-10A DVD
2+ נקנו
4.6666666666667 4.6666666666667 (3)
1250.00 to 1562.50 from 8 sellers Sellers:
בידורית Q-10A DVD - by Jan 01, 1970
4.6666666666667/ 4.6666666666667stars
בידורית Q-10A DVD
בידורית Q-10A DVD
₪1,562.50 ₪1,250.00
{"0011569~1.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"0011569~1 (1).jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"0011569a~1.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"0011569b~1.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

בידורית Q-15 450W

בידורית Q-15 450W בידוריות למכירה , מכירת בידוריות
8+ נקנו
5 5 (3)
1399.00 to 1748.75 from 8 sellers Sellers:
בידורית Q-15 450W - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית Q-15 450W
בידורית Q-15 450W
₪1,748.75 ₪1,399.00
{"785047(1) (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"LOCA-D12-1(1).jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"785047(1).jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , מכירת בידוריות","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית LOCA 12D

בידורית LOCA 12D בידוריות למכירה , מכירת בידוריות
5 5 (2)
1510.00 to 1887.50 from 8 sellers Sellers:
בידורית LOCA 12D - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית LOCA 12D
בידורית LOCA 12D
₪1,887.50 ₪1,510.00
{"proaudio xr12p בידורית למכירה (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"proaudio xr12p בידורית למכירה אחורה.jpg":{"Alt":"בידורית למכירה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"proaudio xr12p בידורית למכירה (2).jpg":{"Alt":"בידורית למכירה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית PROAUDIO XR12P

בידורית PROAUDIO XR12P בידורית למכירה
4.6666666666667 4.6666666666667 (3)
1620.00 to 2025.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית PROAUDIO XR12P - by Jan 01, 1970
4.6666666666667/ 4.6666666666667stars
בידורית PROAUDIO XR12P
בידורית PROAUDIO XR12P
₪2,025.00 ₪1,620.00
{"IMG_0969 (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"IMG_0970.jpg":{"Alt":"בידורית CB-240 למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"IMG_0969 (2).jpg":{"Alt":"בידורית CB-240 למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

בידורית CB-240 למכירה

בידורית CB-240 למכירה בידורית CB-240 למכירה
5 5 (2)
2290.00 to 2862.50 from 8 sellers Sellers:
בידורית CB-240 למכירה - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
בידורית CB-240 למכירה
בידורית CB-240 למכירה
₪2,862.50 ₪2,290.00
{"98fef44fcb84d40ae93f5ed4721f8921.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"98fef44fcb84d40ae93f5ed4721f8921 (1).jpg":{"Alt":"סטאנד לרמקול , חצובה לרמקול ,","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"},"98fef44fcb84d40ae93f5ed4721f8921 (2).jpg":{"Alt":"סטאנד לרמקול , חצובה לרמקול ,","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

סטנד לרמקול

סטנד לרמקול סטאנד לרמקול , חצובה לרמקול ,
317+ נקנו
4.5 4.5 (2)
119.00 to 170.00 from 8 sellers Sellers:
סטנד לרמקול - by Jan 01, 1970
4.5/ 4.5stars
עד 50 ק"ג
עד 50 ק"ג
₪170.00 ₪119.00
{"Hight-Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"Hight-Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Clip-On-Mic-Receiver~1.jpg":{"Alt":"מיקרופון מדונה נייד","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1.jpg":{"Alt":"מיקרופון מדונה נייד","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"Hight-Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1.jpg":{"Alt":"מיקרופון מדונה נייד","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1 (1).jpg":{"Alt":"מיקרופון מדונה נייד","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1 (2).jpg":{"Alt":"השכרת מיקרופון מדונה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"},"Hight-Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1 (1).jpg":{"Alt":"השכרת מיקרופון מדונה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"},"Hight-Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Microphone-Clip-On-Mic-Receiver~1 (1).jpg":{"Alt":"השכרת מיקרופון מדונה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"},"Hight-Quality-KM-208-Professional-Transmitter-Wireless-Clip-On-Mic-Receiver~1 (1).jpg":{"Alt":"השכרת מיקרופון מדונה ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"}}

מיקרופון מדונה נייד WR601

מיקרופון מדונה נייד WR601 מיקרופון מדונה נייד
14+ נקנו
5 5 (1)
120.00 to 250.00 from 8 sellers Sellers:
מיקרופון מדונה נייד WR601 - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
מיקרופון מדונה נייד WR601
מיקרופון מדונה נייד WR601
₪250.00 ₪120.00
{"mdonanayedet.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"mdonanayedet (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"mdonanayedet (2).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"}}

בידורית P-414

בידורית P-414
17+ נקנו
200.00 to 250.00 from 8 sellers Sellers:
בידורית P-414 - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
בידורית PA-512
בידורית PA-512
₪250.00 ₪200.00
{"0001880_170.jpeg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"MEGAPHON.jpg":{"Alt":"השכרת מגפון , מגפון להשכרה","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"},"MEGAPHON (1).jpg":{"Alt":"מגפון למכירה , קניית מגפון ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

מגפון 40W לקניה

מגפון 40W לקניה מגפון למכירה , קניית מגפון
11+ נקנו
5 5 (4)
400.00 to 500.00 from 8 sellers Sellers:
מגפון 40W לקניה - by Jan 01, 1970
5/ 5stars
מגפון 40W לקניה
מגפון 40W לקניה
₪500.00 ₪400.00
{"FormatFactory37f59685-128a-4131-a5dd-54d85848453b.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"FormatFactory37f59685-128a-4131-a5dd-54d85848453b (1).jpg":{"Alt":"סוללה נטענת למגפון","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"FormatFactorya47ea363-1c0a-45d4-98f6-e982d6315fa2.jpg":{"Alt":"סוללה נטענת למגפון","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"FormatFactoryd3036dd9-25ae-4fb8-a46c-b7b2abb8fc68.jpg":{"Alt":"סוללה נטענת למגפון","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סוללה נטענת למגפון

סוללה נטענת למגפון סוללה נטענת למגפון
1+ נקנו
69.00 to 100.00 from 8 sellers Sellers:
סוללה נטענת למגפון - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
סוללה נטענת למגפון
סוללה נטענת למגפון
₪100.00 ₪69.00
{"unnamed (7).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"unnamed (8).jpg":{"Alt":"נורת לד עם רמקול","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"הפורמטיםmusic_bulb3.jpg":{"Alt":"נורת לד עם רמקול","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"הפורמטיםmusic_bulb2.jpg":{"Alt":"נורת לד עם רמקול","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"הפורמטיםmusic_bulb.jpg":{"Alt":"נורת לד עם רמקול","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"שם~1 copy.jpg":{"Alt":"נורת לד עם רמקול","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

נורה לד צבעונית בלוטוס

נורה לד צבעונית בלוטוס נורת לד עם רמקול
53+ נקנו
120.00 to 150.00 from 8 sellers Sellers:
נורה לד צבעונית בלוטוס - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
נורת לד ביתית מחליפה צבעים ועם בלוטוס להשמעת שירים
נורת לד ביתית מחליפה צבעים ועם בלוטוס להשמעת שירים
₪150.00 ₪120.00
{"FormatFactoryHTB1E9X8NVXXXXaSapXXq6xXFXXXx.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"FormatFactoryHTB1E9X8NVXXXXaSapXXq6xXFXXXx (1).jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , רמקולים ניידים למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"FormatFactoryHTB1x7ulNVXXXXaVXVXXq6xXFXXX4.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , רמקולים ניידים למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"FormatFactoryHTB1FYyDNVXXXXaSXpXXq6xXFXXXo.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , רמקולים ניידים למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"FormatFactoryHTB1DpCLNVXXXXbaXXXXq6xXFXXX3.jpg":{"Alt":"בידוריות למכירה , רמקולים ניידים למכירה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

רמקול BT ביצה

רמקול BT ביצה בידוריות למכירה , רמקולים ניידים למכירה
60.00 to 80.00 from 8 sellers Sellers:
רמקול BT ביצה - by Jan 01, 1970
4/ 4stars
₪80.00 ₪60.00

מהי בידורית למכירה ?
בידורית היא למעשה מכשיר המאגד בתוכו את כל האלמנטים הנחוצים במערכת הגברה.

כלומר רמקול מוגבר, מיקרופונים, מיקסר מובנה, חיבורי USB, כניסת CD וחיבורים ישירים לאייפון אייפד MP3 וכו...

בידוריות למכירה הן פיתרון מצויין לקהלי יעד הרוצים לארגן ערב שירה קטן לחברה או מסיבה מצומצמת בשטח.

בידורית ניידת נטענת
 מרבית הבידוריות מגיעות עם מצבר קטן האמור לספק חשמל גם במקומות בהם אין חשמל. הסוללות של הבידורית אמורות להספיק לבין 4 עד 12 שעות, תלוי בגודל המצבר ובגודל הרמקול. ככול שהבידורית למכירה תהיה גדולה יותר כך הסוללה תצרוך יותר חשמל.  בידורית ניידת היא פיתרון מצויין לחובבי מוזיקה הרוצים לבלות בחוף הים ולהאזין למוזיקה.

סוגי בידוריות למכירה .
ישנן בידוריות בגדלים שונים ושל חברות שונות, אנחנו כחברה המציעה ציוד הגברה לא מוכרים כל בידורית אלה רק בידוריות שאנחנו יכולים לחתום עליהם כי הן בידוריות טובות ואיכותיות.

כחלק מהשירותים שאנחנו מציעים לקהל הרחב, יש לנו שירות של השכרת בידוריות  המאפשר לנו מעקב רציף אחר המוצרים והפופלאריות שלהם בשטח. כתוצאה מזה יש לנו את היכולת לבדוק איזה בידורית עובדת ואיזה לא.

 

עידן VIP עובדת מול החברות הטובות והמובילות ביותר בשוק: PROTECH | PROAUDIO| SW | B3 |

 

היזהרו מחיקויים !!!